ผลงานของเรา

ข่าวล่าสุด

Load More Text

สำนักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เลขที่ 151 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056 - 029656 E-mail audit@sec40.go.th Purchase Now View Detail